Personvern

Takk for at du leser dette dokumentet!
Kontxtfilm.com tar personvern på alvor og vi vil behandle dine personopplysninger etter de lover og regler som gjelder for behandling av personopplysninger og dine rettigheter.

Ansvarlig for behandling av opplysningene

 

Kontxt Film AS
Behandlingsansvarlig: Daglig leder
Nettsted: kontxtfilm.com
Kontakt: post@kontxtfilm.com

 

Under finner du informasjon om følgende:

  1. Hvilke personopplysninger samler vi og hvorfor?
  2. Hvem deler vi informasjonen med?
  3. Hvor lenge lagres opplysningene om deg?
  4. Dine rettigheter
  5. Kontakt oss

Hvilke personopplysninger lagrer vi og hvorfor?

Kontaktskjemaer

Når du kontakter oss via skjema eller e-post eller telefon, vil vi lagre din henvendelse inkludert kontaktinformasjon. Vi bruker denne informasjonen kun til å kontakte deg angående det du har oppgitt i henvendelsen.

 

E-post 

Kontxt Film AS sine medarbeidere benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Den enkelte er ansvarlig for å administrere meldinger som er lagret i den enkeltes innboks i henhold til bedriftens til enhver tid gjeldende IKT-retningslinjer. Ved fratreden håndteres e-postkontoene i henhold til de samme IKT-retningslinjer.

Vanlig e-post er ukryptert. Du bør derfor ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

 

Telefon 

Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

 

Informasjonskapsler på nettsiden (cookies) og tredjepartsleverandører

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

 

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du når som helst  trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i din nettleser.

 

Her finner du en fullstendig oversikt over cookies samt informasjon om hvordan du kan slå dem av

 

Påkrevde tjenester og deres cookies

Funksjonelle tjenester og deres eventuelle cookies

 

Markedsføringstjenester og deres eventuelle cookies

 

 

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde innebygd innhold (f.eks. Videoer, bilder, artikler, produkter osv.) – innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om du har besøkt det andre nettstedet.

 

Disse nettstedene kan samle inn data om deg, bruke informasjonskapsler, legge til ytterligere tredjepartssporing og overvåke interaksjonen din med det innebygde innholdet, inkludert å spore interaksjonen din med det innebygde innholdet hvis du har en konto og er logget på det nettstedet. Vi bruker stort sett innebygde videoer (fra You Tube og Vimeo).

 

Analytics

Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsiden vår med Google analytics. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre nettstedet for å gi bedre og mer relevant informasjon. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form.

 

Nyhetsbrev

For at vi skal kunne sende nyhetsbrev må du selv oppgi e-postadressen din. E-postadressen lagres hos vår samarbeidspartner (for tiden Mailchimp) og deles ikke med andre. Adressen slettes når du sier opp abonnementet eller vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv.

 

Hvem deler vi informasjonen med?

Vi vil aldri selge eller gi bort dine personopplysninger til andre med mindre det foreligger et lovlig eller avtalemessig grunnlag for slik utlevering.

 

Vi kan dele informasjon om deg med tredjepartsleverandører som trenger å vite informasjon om deg for å kunne tilby sine tjenester til oss, til deg eller nettstedet ditt. De kan også ha behov for å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Les mer under overskriften Informasjonskapsler på nettsiden (cookies) og tredjepartsleverandører i dette dokumentet.

 

Juridiske forespørsler: vi kan avsløre informasjon om deg som svar på en rettskjennelse eller annen statlig forespørsel.

 

Forretningsoverdragelser: i forbindelse med en fusjon, salg av selskapets eiendeler eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår av et annet selskap, eller i det usannsynlige tilfellet at Kontxt Film går ut av virksomhet eller går konkurs, vil brukerinformasjon sannsynligvis være en av eiendelene som overføres eller erverves av en tredjepart. Hvis noen av disse hendelsene skulle skje, vil denne personvernerklæringen fortsette å gjelde for informasjonen din, og parten som mottar informasjonen din kan fortsette å bruke informasjonen din, men bare i samsvar med denne personvernerklæringen.

 

Med ditt samtykke: vi kan dele og avsløre informasjon med ditt samtykke eller etter din instruksjon.

 

Samlet eller avidentifisert informasjon: Vi kan dele informasjon som er samlet eller rimelig avidentifisert, slik at informasjonen ikke med rimelighet kan brukes til å identifisere deg. For eksempel kan vi publisere samlet statistikk om bruk av tjenestene våre, avidentifiserte skjermbilder eller avidentifiserte kodebiter

Hvor lenge lagres opplysningene om deg?

 

Vi lagrer personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke dette tilbake.

 

Personopplysningene vil bli slettet når formålet med behandlingen er oppfylt og alle plikter som følger av behandlingen er oppfylt, med mindre vi har andre legitime grunnlag for å beholde personopplysningene.

 

I tillegg vil vi slette opplysningene på oppfordring dersom du kontakter oss.

 

Dine rettigheter

 

Som bruker/registrert har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Kontxt Film AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

 

Sist oppdatert Januar 2022